n thư mục thăm dò khai thác

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật ...

2021-11-15 · Chương II (Quản lý) của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới năm 2021 (PIA) tập trung vào mô hình quản lý hành chính cho tất cả các hoạt động liên quan đến dầu khí ở Nigeria, với mục tiêu thúc đẩy thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên dầu khí ở ...

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2013 Thăm dò khai thác …

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm (2015

2021-7-2 · Thư viện hình ảnh/Video PVEP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Ngày 27/12, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai vụ ...

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí – Wikipedia tiếng …

2021-12-19 · Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (tên giao dịch quốc tế: PetroVietnam Exploration Production Corporation, viết tắt PVEP) là một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. PVEP được thành lập từ năm 2007, chuyên thăm dò, Khai thác Dầu khí trong và ngoài lãnh ...

Quyết định 1807/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch thăm dò …

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung vào Điểm 2, Mục D nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành k è m theo Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Lai Châu. Điều 4.

Nghị quyết 49/NQ-HĐND 2017 sửa đổi 317/NQ-HĐND …

3. Bãi bỏ Mục IV, bảng tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 13/4/2010 của HĐND tỉnh. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1.

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ ...

THÔNG T Ư QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHOAN, ĐÀO, THĂM DÒ, KHAI THÁC N ƯỚC DƯỚI ĐẤT Căn cứ Luật tài nguyên n ước năm 2012; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính ...

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ XI)

Các quy định pháp lý của Ai Cập có mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan …

Khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Phù ...

2021-9-15 · Theo quy hoạch đã được duyệt, các mỏ đá ở huyện Bắc Tân Uyên cho phép thăm dò, khai thác đến độ sâu -70m và được thông giữa các mỏ liền kề nhau. Riêng mỏ đá Thường Tân III và Thường Tân IV được cấp phép thăm dò, khai thác đến độ sâu -100m.

Gabon thay đổi cách tiếp cận PSC

2021-12-21 · Mặc dù quyền thăm dò, phát triển và khai thác dầu vẫn phụ thuộc vào sự cho phép của Chính phủ Gabon và sự đàm phán của PSC, song Bộ luật mới được kỳ vọng cải thiện những thông số chung để khuyến khích các nhà đầu tư.

Quyết định 1893/QĐ-TTg 2014 thăm dò khai thác chế biến …

Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí trên thế giới

2021-9-27 · Quyền thăm dò khai thác chỉ có thể thực hiện được thông qua thỏa thuận/hợp đồng hợp tác giữa chính phủ (thông qua SKK Migas) và nhà thầu. Hợp đồng hợp tác có thể được trao bằng đấu thầu hoặc chào hàng trực tiếp (direct offer).

POGC bắt đầu hoạt động thăm dò mới ở mỏ khí đốt lớn nhất ...

2021-12-3 · Công ty Dầu khí Pars của Iran ( POGC ) - công ty phụ trách khai thác mỏ khí đốt South Pars khổng lồ của nước này ở Vịnh Ba Tư, đã bắt đầu các hoạt động khoan mới để thăm dò tiềm năng có trữ lượng mới ở mỏ này, một quan chức của công ty cho biết.

Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng …

2019-4-4 · Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

Thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của PVN, vì vậy cần sớm nghiên cứu, đánh giá, xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi số lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí với mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, lộ trình, bước đi phù hợp.

CHƯƠNG 5 KHẢO SÁT KHOAN THĂM DÒ

2009-4-16 · Nghiên Cứu Khai Thác Nước Ngầm Tại Các Tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Báo Cáo Chính Thức - Bổ Trợ - Chương 5 Khảo sát khoan thăm dò 5-2 Bảng 5.1.1 Tọa độ và chiều sâu hố khoan thăm dò from to subtotal

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT về đề án thăm dò khoáng sản ...

2019-5-20 · Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản lập theo Mẫu số 22, Mẫu số 24, Mẫu số 26 và Mẫu số 29; Giấy phép

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ xây ...

2021-12-5 · Tới dự và chứng kiến buổi lễ; về phía PVEP có ông Trần Quốc Việt, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Trần Hồng Nam, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); đại diện phía địa phương có ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ...

Dầu Khí

PVEP - Nhà thầu tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên dầu khí trong và ngoài nước. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường song song với việc thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên ...

Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2014 khai thác khoáng sản vật …

 · Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2014 về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ XI)

2021-12-2 · Các quy định pháp lý của Ai Cập có mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành dầu khí Ai Cập.

Quyết định 1245/QĐ-BCT 2015 thăm dò khai thác chế biến ...

Quyết định 1245/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

TÌM KIẾM

2  · Với mục tiêu tìm kiếm thăm dò và khai thác giai đoạn 2021- 2025, chiến lược đến 2030 và định hướng 2045 là tiếp tục đẩy mạnh công tác TKTD ở các vùng truyền thống, những khu vực nước sâu xa bờ khi có điều kiện thuận lợi; thu hút và đa dạng hóa nguồn

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử ...

2022-1-3 · Ngày 21/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5311/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nội dung quy hoạch ngành

2  · 1. Mục tiêu chung - Thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít đồng bộ, hợp lý, đáp ứng mục tiêu sản l­ượng, chất lượng quặng phục vụ nền kinh tế quốc dân;

Nghị định thư mở rộng hợp tác thăm dò địa chất khai thác ...

Nghị định thư 114/LPQT về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa của CHXHCN Việt Nam và chấm dứt hiệu lực Hiệp định về hợp tác xây dựng và vận hành nhà máy lọc..giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ ...

Cần đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa để ...

2021-12-2 · Quảng Trị có 500 di tích danh thắng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích quốc gia và 476 di tích cấp tỉnh. Năm 2013, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17 về việc đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa ...

Khung pháp lý cho hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ I)

2021-10-31 · Mỗi bang trong số 33 bang khai thác dầu khí đưa ra quy định của mình về việc thăm dò và khai thác trên đất của bang và tư nhân. Các bang cũng quy định tất cả các hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển của bang kéo dài từ bờ biển đến ranh giới cách bờ biển từ 3 đến 9 hải lý, tùy theo bang.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử ...

2021-12-22 · Ngày 21/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5311/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

PVEP về đích chỉ tiêu khai thác dầu khí ngoài nước trước ...

2021-10-12 · Ngày 12/10 tại Hà Nội, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 …

Yên bái: Bẫy "khổng lồ" từ những điểm khai thác khoáng sản ...

2021-12-31 · Trao đổi với phóng viên tạp chí Đời sống và Pháp luật, ông Nguyễn Cao Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho biết: "Diện tích đất toàn xã trên 5.000ha nhưng người ta chỉ khai thác thăm dò ở những địa điểm nhất định.